Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Konsulipalvelut - Suomen suurlähetystö, New Delhi : Palvelut

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, New Delhi

E-3, Nyaya Marg, Chanakyapuri, New Delhi 110021, India
Puh. +91-11-4149 7500, S-posti: sanomat.nde@formin.fi
Suomi | English | Svenska | facebook | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Konsulipalvelut

Konsulipalvelulain (498/1999) mukaan avustetaan

 • Suomen kansalaisia
 • Suomessa pysyvästi asuvia ulkomaalaisia, joilla on oikeus tai joille on myönnetty lupa oleskeluun tai työntekoon pysyvässä tai siihen rinnastettavassa tarkoituksessa Suomessa.

Taloudellista avustusta voidaan antaa vain tilapäisesti ulkomailla oleskeleville, kuten turisteille. Palvelut ovat maksullisia.

Suurlähetystö voi

 • neuvoa ja ohjata asianomaista auttamaan itse itseään
 • neuvoa, miten pankin tai muun rahanvälitysyrityksen kautta voi saada rahaa
 • välittää rahavaroja ulkoasiainministeriön tilille tehtyä etukäteistalletusta vastaan, jos varojen saaminen pankkiteitse ei ole mahdollista
 • olla yhteydessä asianomaisen omaan pankkiin, omaisiin, tuttaviin, työnantajaan ja muihin henkilöihin talletuksen saamiseksi
 • harkita taloudellisen avun antamista takaisinmaksusitoumusta vastaan kotimatkaa varten, jos varojen saaminen muuten ei ole mahdollista
 • avustaa sairastunutta taikka onnettomuuden tai rikoksen kohteeksi joutunutta sairaanhoidon ja tilanteen vaatiman muun välttämättömän avun saamiseksi
 • olla yhteydessä vakuutusyhtiöön sairaus- ja kuolemantapauksissa
 • avustaa hätä- ja kriisitilanteisiin joutuneita ja vapautensa menettäneitä yhteyden saamiseksi lähiomaiseen
 • avustaa asianajajan, paikallisen lainsäädännön mukaisen oikeusavun ja tulkin saamiseksi
 • mahdollisuuksien mukaan käydä tapaamassa vapautensa menettänyttä ja pitää häneen yhteyttä - paikallisen viranomaisen tulee ilmoittaa pidätyksestä tai vangitsemisesta Suomen edustustoon, jos pidätetty/vangittu sitä pyytää
 • avustaa kriistilanteissa tai niiden uhatessa henkilökohtaisen turvallisuuden suojaamisessa ja evakuoinnissa
 • myöntää passin kotimatkaa varten (kadonneen, varastetun, tuhoutuneen tai vanhentuneen passin tilalle).

Suurlähetystö ei voi

 • toimia vastoin asemamaan lainsäädäntöä
 • hoitaa muille viranomaisille kuuluvia tehtäviä
 • maksaa hotelli-, sairaala- tai muita laskuja, sakkoja tai takuita
 • maksaa asianajajan tai tulkin palkkaamisesta ja käyttämisestä aiheutuneita kuluja
 • antaa takauksia tai tehdä maksusitoumuksia
 • toimia asianajajana tai oikeudellisena neuvonantajana
 • puuttua oikeuskäsittelyyn tai vaatia tietyn sisältöistä tuomioistuimen päätöstä
 • vapauttaa pidätettyä tai vangittu

Matkustusilmoitus

Suosittelemme, että Intiassa ja Bangladeshissa asuvat ja matkailevat Suomen kansalaiset ilmoittaisivat henkilötietonsa matkustusilmoitus.fi -sivuston kautta. Tietojen antaminen on vapaaehtoista ja niitä käsitellään luottamuksellisesti tietosuojasäännösten sekä konsulipalvelulain mukaisesti.

Valmiusohje ja evakuointisuunnitelma

pdfOhjeita Intiassa ja Bangladeshissa oleville suomalaisille

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 24.1.2017


© Suomen suurlähetystö, New Delhi | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot