Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Energiaministeri mukana ensimmäisessä business-työryhmän kokouksessa - Suomen suurlähetystö, New Delhi : Ajankohtaista

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, New Delhi

E-3, Nyaya Marg, Chanakyapuri, New Delhi 110021, India
Puh. +91-11-4149 7500, S-posti: sanomat.nde@formin.fi
Suomi | English | Svenska | facebook | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 21.3.2017

Energiaministeri mukana ensimmäisessä business-työryhmän kokouksessa

Piyush Goyal

Intian ja Suomen välinen yritysyhteistyö ja energiadialogi etenivät energiaministeri Piyush Goyalin osallistuessa ensimmäiseen FICCI-Finland –yrityskokoukseen 10.03.2017.

Korkean tason viranomaisedustuksen lisäksi valikoidusti kutsutut 13 intialaista ja kymmenen suomalaista yritystä saivat edistettyä tavoitteitaan. Painotus oli energia- ja kaivostoimialojen ajankohtaisissa hankkeissa.

Intian keskuskauppakamari FICCI:n ja Suomen New Delhin suurlähetystön 10.03.2017 yhdessä järjestämä yritystapaaminen sitoi yhteen kolme viranomais - yritysdialogia sekä yritysten ajankohtaiset aiheet: ”FICCI – Finland Business Leaders”  –kokouksen, energia- ja investointidialogit sekä yritysten ajankohtaisten tavoitteiden edistämisen konkreettisella tavalla ja myös korkealla poliittisella tasolla.

Kokouksen puheenjohtajina toimivat FICCI:n hallituksen puheenjohtaja Pankaj Patel ja Suomen Intian suurlähettiläs Nina Vaskunlahti. Moderaattoreina toimivat FICCI:n pääsihteeri (ja Intian edustaja kansainvälisessä kauppakamarissa) A Didar Singh sekä FICCI:n uusiutuvan energian työryhmän puheenjohtaja Devin Narang. Kokouksen kunniavieraana oli energia-, hiili- ja kaivosministeri Piyush Goyal. Valikoidusti kutsuttuja intialaisia yrityksiä oli läsnä 13 ja suomalaisia kymmenen. Lisäksi kokoukseen osallistui virkamiehiä eri ministeriöistä.

FICCI

FICCI:n puheenjohtaja Pankaj Patel alusti järjestönsä painotuksesta energiaan ja erityisesti uusiutuvaan energiaan. Erityisesti näillä toimialoilla Intian on parantanut asemiaan liiketoiminnan sujuvuudessa (Ease-of-Doing-Business –vertailut). Muista nopeasti kehittyvistä aloista Patel mainitsi sähköisen kaupankäynnin ja maksupalveluiden kehittämisen. Silläkin alueella on yhteistyömahdollisuuksia eurooppalaisten yritysten kanssa. Energiasektorin osalta hän täsmensi, että energian tuotannon ohella energiatehokkuus ja hävikin vähentäminen ovat yhtä tärkeitä osa-alueita.

Suurlähettiläs Nina Vaskunlahti muistutti avauspuheenvuorossaan energiaministeri Goyalin Suomen matkasta ja siellä esille tulleista aloitteista energia- ja investointidialogien käynnistämiseksi. Poikkeuksellisen nopeasti yhdessä FICCI:n kanssa käynnistetty yritysjohtajien dialogi on samalla osa tätä suurempaa yhteistyötä. Nyt järjestetyn kaltainen tapaaminen on tärkeää varsinaisen liiketoiminnan tukemiseksi. Viranomaisten rooli on tukea yritysten suoraa yhteydenpitoa ja antaa yrityksille kanava esittää asiansa myös ministeriöille. Suurlähettiläs kertasi suomalaisyritysten vahvan läsnäolon ja osaamisen Intian energiasektorilla ja totesi potentiaalia löytyvän suomalaisen teknologian skaalaamisessa intialaiseen mittakaavaan. Suomalaisyritykset ovat halukkaita investoimaan ja valmistamaan tuotteitaan Intiassa. Tämä edellyttää intialaiselta yhteistyökumppanilta sitoutumista omiin investointeihin, myynnin tukeen sekä jakelukanavien rakentamiseen. Myös valtiovallan kannustimet ovat tärkeitä: kunnianhimoinen ja kattava vapaakauppasopimus EU:n ja Intian välillä tukisi myös tätä paikallisen valmistavan teollisuuden kasvua.

Energiaministeri Piyush Goyalin mukaan kansan osoittama luottamus hallituksen politiikkaan edellyttää vieläkin parempia tuloksia jatkossa. Kyse ei ole vain poliittisesta johtajuudesta vaan myös taloudesta. Näitä kahta ei voi erottaa toisistaan. BJP:n ajama rehellinen ja läpinäkyvä talouspolitiikka houkuttelee myös investointeja. Suorat ulkomaiset investoinnit ovat ennätyslukemissa. Uuden yrittäjä- ja työntekijäsukupolven asenteet ovat innovaatio- ja R&D –myönteisiä. Pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta toimii Intialle yhtenä esikuvana jota tavoitella.

Vapaakaupasta ministeri totesi, että Intian ei ole syytä alistua avaamaan markkinoitaan ulkopuolisten sanelemin ehdoin. Intiassa on työvoimaa, menestymisen halua sekä taitoa ja osaamista. Mikäli ulkomaisia markkinoita ei olla valmiita avaamaan intialaisille ihmisille (työvoimalle ja palveluille), ei Intiallakaan ole syytä joustaa. Intia ei ole enää ”soft target” ulkomaisille yrityksille ja investoijille. Kauppa- ja taloussuhteiden tulee hyödyttää molempia osapuolia myös vapaakaupan ollessa kyseessä. Ministeri Goyal muisteli edelleen marraskuun 2016 Suomen matkaansa. Hyvin järjestetyn ja tuloksiltaan menestyksekkään matkan jälkeen potentiaalia on erityisesti seuraavilla ajankohtaisilla hallituksen prioriteettialueilla: sähköautoekosysteemi, sähköverkot ja niiden leviäminen sekä jätteistä energiaksi ja raaka-aineiksi. Sähköautojen suhteen hallituksen tavoitteena on, että Intian ajoneuvokanta on sataprosenttisesti sähköistä vuoteen 2030 mennessä. Kuten aiempi LED-valaistuksen levittämiskampanja ja aurinkoenergian tuotannon kasvattaminen, myös tämä sähköautokampanja on tarkoitus pitää kunnianhimoisena ja silti myös toteuttaa kokonaisuudessaan. Waste-to-energy –hankkeiden suhteen Goyal toivoi parempaa teknologiaa ja nopeampaa toimitusta. Hinnan on silti vastattava intialaista tasoa, mutta toisaalta rahoitusta hankkeisiin on saatavilla.  Keskeistä on hyvinvoinnin ja kehityksen tuottaminen, eikä puhdas energiantuotanto ole prioriteetti sellaisenaan.

Uusiutuvan energian ministeriö vie hallituksen aloitteita eteenpäin, josta keskeisenä tavoitteena on lisätä uusiutuvan energian tuotantoa 175 GW:iin saakka nykyisestä 52 GW:sta. Painotus on aurinkoenergiassa ja eri bioenergian muodoissa (waste-to-energy, bioetanoli, biodiesel sekä biokaasu). Kaivosministeriö on erityisen kiinnostunut teknologian siirrosta ja paikallisesta tuotannosta. Uusina alueina halutaan hyödyntää satelliittiteknologiaa kaivostoiminnan valvontaan ja kartoitukseen sekä kehittää tietokantoja. Hiiliministeriö on avannut aiemmin valtion monopolina toiminutta hiilen tuotantoa ja kaupallinen hiilikaivostoiminta luo mahdollisuuksia myös suomalaisille yrityksille. Intialaisen hiilen korkea tuhkapitoisuus edellyttää hiilen pesua ennen sen energiakäyttöä. Pesujätteelle (coal washery rejects) tulee olla kustannustehokas ja ympäristöystävällinen käsittelytapa, johon hiiliministeriö valmistelee parhaillaan linjauksia ja –toimintamallia. Energiaministeriön alainen valtion sähköverkkoyhtiö PGCIL vastaa 90 prosentista Intian sähköverkoista ja investoi 3,5 miljardia USD verkkoinfrastrukturiin, jossa avainasemassa ovat älykkäät sähköverkot (Smart Grids) sekä sähköautojen latausverkosto.

Kaikkien suomalaisyritysten osalta käynnissä olleet keskustelut ja hankevalmistelut jatkuvat suurlähetystön tuella ja lisäksi kokouksessa esille nousseet uudet aloitteet käsitellään yksilöllisesti kunkin yrityksen ja heidän intialaisen vastinparinsa kanssa.

Tulosta

Päivitetty 21.3.2017


© Suomen suurlähetystö, New Delhi | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot