Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen suurlähetystö, New Delhi : Maatietoa : Intia

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, New Delhi

E-3, Nyaya Marg, Chanakyapuri, New Delhi 110021, India
Puh. +91-11-4149 7500, S-posti: sanomat.nde@formin.fi
Suomi | English | Svenska | facebook | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Maatiedosto Intia

Suhteet

Suomen ja Intian suhteet ovat erinomaiset. Maiden välinen poliittinen ja taloudellinen yhteistyö on näkynyt viime vuosina aktiivisena vierailuvaihtona. Valtiojohdon vierailuilla on pääsääntöisesti ollut mukana laajojakin liikemiesvaltuuskuntia ja niillä on voitu näin merkittävästi tukea taloudellista yhteistyötä ja edistää Suomen kaupallisia etuja.

 

Maiden välillä on solmittu useita sopimuksia, jotka edesauttavat yhteistyötä eri aloilla. Suomi ja Intia ovat solmineet kaksinkertaisen verotuksen estävän sopimuksen ja taloudellista yhteistyötä koskevan sopimuksen. Näiden lisäksi maat ovat allekirjoittaneet tiede- ja teknologiasopimuksen sekä yhteistyöpöytäkirjat tietoturvassa ja maantieliikenteessä. Suomen ja Intian välillä vuoden 2012 kesäkuussa solmittu sosiaaliturvasopimus on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2014 elokuun alusta lukien. 

 

Kaupallis-taloudellisissa kysymyksissä Suomen ja Intian viranomaisten välinen yhteydenpito on säännöllistä. Suomen ja Intian välillä kokoontuu pääsääntöisesti joka toinen vuosi sekakomissio, joka käsittelee laaja-alaisesti maiden välisten kaupallis-taloudellisten suhteiden tilaa, kehitystä ja potentiaalia, nostaa esille mahdollisia kaupankäynnin esteitä sekä pyrkii kehittämään uusia yhteistyön muotoja.

 

 

Vierailut Suomesta Intiaan:

 

2009

Eduskunnan puolustusvaliokunta

Kansanedustajien ja tiedemiesten matka Intiaan, Malediiveille ja Sri Lankaan

Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen

2010

Pääministeri Matti Vanhanen

Suojelupoliisin johtaja Ilkka Salmi

Puolustusministeri Jyri Häkämies

Ulkoasiainministeri Alexander Stubb

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen

Viestintäministeri Suvi Lindén

2011

Maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors

Ympäristöministeri Paula Lehtomäki

Puolustusministeriön kansliapäällikkö Arto Räty

Elinkeinoministeri Jyri Häkämies

Kehitysministeri Heidi Hautala

2012

Presidentti Tarja Halonen ja kehitysministeri Heidi Hautala

Eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma

2013

Asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru

Presidentti Tarja Halonen

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaltuuskunta

Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja

Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubb

Kehitysministeri Pekka Haavisto

2014

Entinen presidentti Tarja Halonen

2016

Pääministeri Juha Sipilä

2017

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner

Ulkoministeri Timo Soini

2018

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen

 

Vierailut Intiasta Suomeen:

 

2006

Pääministeri Mammohan Singh

2008

Tiede- ja teknologiaministeri, geotieteiden erikoisministeri Kapil Sibal

Ulkoministeriön apulaisministeri Anand Sharma

2010

Kauppa ja teollisuusministeri Anand Sharma

Tieliikenneministeri Kamal Nath

2011

Uusiutuvan energian ministeri Farooq Abdullah

Ympäristö- ja metsäministeriön erityisministeri Jairam Ramesh

Parlamenttiasiainministeri sekä tiede- ja teknologiaministeri P.K. Bansal

Viestintä- ja tietotekniikkaministeri sekä inhimillisten voimavarojen kehityksen ministeri Kapil Sibal

2012

Maaseudun Kehitysministeri

2013

Ulkoministeriön apulaisministeri Preneet Kaur

Öljy- ja luonnonkaasuministeriön apulaisministeri Lakshmi Panabaka

Kauppa- ja teollisuusministeri Anand Sharma

Ympäristö- ja metsäministeriön erityisministeri Jayanthi Natarajan

2014

Presidentti Pranab Mukherjee

2016

Energiaministeri Piyush Goyal

2018

Intian parlamentin alahuoneen puhemies Sumitra Mahajan

 

Kaupallis-taloudelliset suhteet

Intian talouden ja ulkomaankaupan kehitys

 

Intian talous kasvoi 6,75 prosenttia vuonna 2017. Intian kasvuvauhti on edelleen yksi korkeimpia kasvavien talouksien joukossa ja Intia on ajoittain ohittanut tässä jopa Kiinan. Pääministeri Narendra Modin hallituksen yksi tärkeimmistä tavoitteista on ollut saada talous nousuun, budjettivajetta pienemmäksi, inflaatio kuriin ja luoda uusia työpaikkoja. Intian työmarkkinoille tulee kuukausittain miljoona uutta työikäistä nuorta.

Intian talouden rakenteen eräänä ongelmana on valmistavan teollisuuden hyvin pieni osuus bruttokansantuotteesta, vain noin 16 prosenttia (muun muassa Kiinassa vastaava luku on yli 30 prosenttia). Hallituksen tavoitteena on erilaisin toimin vahvistaa valmistavan teollisuuden asemaa ja nostaa sen osuus 25 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä, mutta sen saavuttaminen vaikuttaa epätodennäköiseltä.

Inflaatio Intiassa on ollut viime vuosina korkea, 5 - 6 ja jopa yli 10 prosenttia. Kuluttajahinnat voivat vaihdella suuresti johtuen muun muassa energian tuonnista, monsuunisateista ja niiden vaikutuksesta Intian maanviljelyssektoriin. Erityisenä haasteena on elintarvikkeiden hintakehityksen taltuttaminen. Sekä Intian keskuspankin (Reserve Bank of India RBI) että hallituksen toimien johdosta inflaatio on kuitenkin saatu melko hyvin kuriin kahden viimeisen vuoden aikana ja tarkoituksena on saada pidettyä se noin viiden prosentin tuntumassa. Tavoitteena on myös alentaa budjetin alijäämää noin 3,3 prosenttiin.

Vuonna 2015 hyväksytty ulkomaan kauppaa koskeva ohjelma vuosille 2015-2020 tähtää tavaroiden ja palveluiden viennin lisäämiseen ja työpaikkojen luomiseen pääministeri Modin Make in India –ohjelman mukaisesti. Vientiä pyritään lisäämään erityisesti korkeamman jalostusasteen tuotteiden osalta ja muun muassa lääketuottteiden, ympäristöystävällisten tuotteiden ja puolutustarvikkeiden vientiä priorisoidaan. Intian alijäämäisen kauppavaihdon osuus maailmankaupasta on suhteellisen pieni, vain noin kaksi prosenttia ja tarkoituksena on nostaa se 3,5 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.

 

 

 

Suomen ja Intian kaupalliset suhteet

 

Suomen ja Intian välinen kauppa on kasvanut voimakkaasti 2000-luvulla. Kauppavaihto kehittyi 2008 finanssikriisin jälkeisen notkahduksen jälkeenkin myönteisesti aina vuoteen 2011, jolloin tavarakauppavaihto ylsi 1,3 miljardiin euroon ja Intia nousi hetkellisesti Suomen kolmanneksi suurimmaksi kauppakumppaniksi Aasiassa Kiinan ja Japanin jälkeen. Sen jälkeen - Suomen viennin supistuessa muutenkin - myös kauppavaihto Intian kanssa kääntyi laskuun.

Vuonna 2017 Suomen ja Intian välinen tavarakauppavaihto oli yhteensä 872 miljoonaa euroa (vienti 532 ja tuonti 340 euroa), jossa on pientä nousua aiempaan. Tavarakaupan lisäksi Intian kanssa käytävä palvelukauppa on ollut merkittävää. Parhaimpina vuosina se oli samalla tasolla kuin tavarakauppa, mutta myös se on laskenut viime vuosina.

Intiassa toimii viimeisten tietojen mukaan noin 100 suomalaista yritystä ja kauppaa Intian kanssa käy arviolta samoin satakunta yritystä. Suomalaisyritykset ovat keskittyneet Mumbain, Chennain ja Bangaloren ympäristöön sekä Delhin alueelle. Kyseisten osavaltioiden säädösympäristö on koettu ulkomaiselle liiketoiminnalle edulliseksi ja elinkeinorakenne suomalaistarjontaa ajatellen sopivaksi. Suomeen on etabloitunut tällä hetkellä 25 intialaista, lähinnä IT-alan yritystä.

 

 

 

Liiketoimintaympäristö  ja investointi-ilmapiiri

 

EU:n ja Intian väliset vapaakauppaneuvottelut aloitettiin jo vuonna 2007. Neuvottelut ovat kuitenkin venyneet eikä EU:n ja Intian välillä vuonna 2017 pidetyssä huippukokouksessa päästy sopimukseen neuvottelujen uudelleen aloittamisesta.

Suomalaisyritykset kohtaavat Intian markkinoilla runsaasti ongelmia. EU:n ja Intian välinen vapaakauppasopimus toisi helpotuksia näihin ongelmiin ja pelkästään tullien alenemisesta koituvat suorat taloudelliset hyödyt olisivat merkittävät. Suomen prioriteetit neuvotteluissa ovat teollisuustuotteissa, erityisesti koneet ja laitteet sekä paperi ja paperituotteet. Palvelukaupan osalta intressimme kohdistuvat huolto-, korjaus- ja asennuspalveluihin, erilaisiin teknisiin palveluihin sekä konsultointipalveluihin. Myös julkiset hankinnat on Suomelle tärkeä neuvottelualue.

Intian talouden eri sektoreilla on lukuisia kaupanesteitä kuten määrällisiä rajoituksia, pakollisia tuontilisensointimenettelyjä sekä monimutkaisia pakollisia testaus- ja sertifiointimenettelyjä. Intian soveltamat terveys- ja kasvinsuojelumääräykset eivät monelta osin perustu tieteeseen ja kansainvälisiin standardeihin, ja ne haittaavat esimerkiksi kanan- ja sianlihan, vihannesten, hedelmien sekä puutavaroiden kauppaa. Viime vuosina on esiintynyt monenlaisia maataloustuotteiden ja viinien sekä alkoholijuomien maahantuontiin liittyviä ongelmia, kuten merkintä- ja pakkausongelmia. EU on ottanut viimeksi mainittuja ongelmia esille Intian kanssa monella tasolla, mutta toistaiseksi ratkaisuun ei ole päästy. Viimeaikainen kehitys, ainakaan maataloustuotteiden tuonnin osalta, ei myöskään näytä helpottumisen merkkejä.

Intia on myös kauppapoliittisten instrumenttien (polkumyynti-, tasoitustulli- ja suojatoimi-instrumentit) suuri käyttäjä. Suomen kannalta erityisesti terästeollisuus on ollut toimien kohteena eikä ole poissuljettua, että toimia tullaan asettamaan lähitulevaisuudessakin ottaen huomioon julkisuudessakin mainitut Intian terästeollisuuden ongelmat.

Yksi yritysilmaston haasteista on korruptio. Nykyisen hallituksen vaalikampanjassa korruptio nousi yhdeksi avainkysymykseksi. Viimeisimmän Transparency Internationalin raportin mukaan Intia onkin parantanut asemaansa.

 

Muuta

 

Hyvä tietää

Asemapaikan sijainti

Intia sijaitsee niemimaalla, Arabianmeren ja Bengalinlahden välissä. Pohjoisessa aluetta rajaa Himalajan vuoristo. Intia on pinta-alaltaan maailman seitsemänneksi suurin valtio. Sen pinta-ala, 3 287 590 km², on noin kymmenen kertaa Suomen pinta-ala. Välimatka maan eteläisestä kärjestä pohjoiseen on 3 214 km ja lännestä itään 2 933 km. Luoteessa raja-naapureina ovat Pakistan (sekä intialaisten karttojen mukaan myös Afganistan kiistellyllä Kashmirin alueella), pohjoisessa Kiina, Nepal ja Bhutan, idässä Bangladesh ja Myanmar. Etelässä Sri Lankan ja Intian rannikon erottaa kapea salmi.

 

Intia voidaan jakaa neljään eri aluetyyppiin:

 

 • vuoristot
 • Länsi-Intian erämaa-alueet
 • Indus- ja Ganges-jokien hedelmälliset tasankoalueet
 • trooppinen Etelä-Intia

Asuminen, asunnot

Suurlähetystö ylläpitää henkilörekisteriä kriisitilanteessa annettavien, henkilökohtaista turvallisuutta koskevien tehtävien suorittamiseksi. Mikäli oleskelu Intiassa ylittää kolme kuukautta, suositellaan yhteystietojen ilmoittamista suurlähetystölle. Pidempään Intiassa matkailevien ja oleskelevien tulee ilmoittautua Intian ulkomaalaisten rekisteritoimistoon (FRRO) 14 päivän sisällä saapumisesta.

 

 

Asuntojen saatavuus isoissa kaupungeissa on pääsääntöisesti hyvä. Länsimaalaista tasoa vastaavien asuntojen tarjonta on useimmiten keskittynyt tiettyihin kaupunginosiin. Vuokrat isoissa kaupungeissa ovat korkeita muuhun hintatasoon verrattuna, mutta eurooppalaista tasoa matalammat. Asunnon etsimistä helpottaa välittäjän hankkiminen. Välityspalkkio on suuruudeltaan noin puolen kuukauden vuokran verran. Lyhytaikaista asuntoa etsiville kaupungeissa on tarjolla myös huonevuokrausta.

 

Asuntoa hankkiessa kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että asunnosta löytyy tärkeimmät elämää helpottavat, lähes välttämättömät oheislaitteet. Toistuvien, ajoittain tuntikausia kestävien sähkökatkojen varalta asunnossa tulisi olla varavirtalähde (generaattori). Sähköjännitteen suuren vaihtelun vuoksi tietyille sähkölaitteille on hyvä asennuttaa jännitteen vakautin. Ilmastointilaite on tärkeä, joskin sellainen on myös mahdollista asennuttaa jälkikäteen. Pohjoisemmissa kaupungeissa, kuten Delhissä, talvet ovat viileitä, joten lämpöpatteri on tarpeellinen.

 

Vedenpuhdistin on välttämätön laite, puhdistimia on saatavilla useita erimallisia ja -hintaisia. Vedenpuhdistimen säännöllinen huolto on tärkeää. Vedenkuumennin kylpyhuoneessa on myös hyvä olla.

 

Erityisesti suurkaupungeissa kuten Delhissä asuville on suositeltavaa hankkia myös ilmanpuhdistin.

Autot

Oma auto Intiassa on hyödyllinen, joskaan ei välttämätön. Suurkaupunkien liikenne on kaoottista ja varsinkin maanteillä vaarallistakin. Pitkien välimatkojen ja ruuhkaisen julkisen liikenteen vuoksi erityisesti lapsiperheiden elämä on oman auton myötä helpompaa. Toisaalta monet perheet selviävät takseilla sekä laina- tai vuokra-autoilla. Useimmat autonomistajat palkkaavat autonkuljettajan oman mukavuutensa ja turvallisuutensa vuoksi. Jotkut länsimaiset yritykset jopa kieltävät turvallisuussyistä autolla ajon henkilökunnaltaan. Autonkuljettajan palkka on noin 150–200 euroa kuukaudessa.

 

Oman auton voi tuoda Suomesta (tai muualta), mutta sen pitää olla oikeanpuoleisella ohjauksella varustettu ja auton päästöjen tulee olla Euronormi IV:n mukaiset. Intialaisvalmisteisia autoja on saatavissa monta eri merkkiä, mallia ja hintatasoa. Intian olosuhteisiin soveltuu parhaiten kestävä käyttöauto. Kolhuja ja naarmuja liikenteessä on lähes mahdotonta välttää.

 

Ulkomaisten tuontiautojen huolto voi olla ongelmallista, merkkikorjaamoja on rajoitetusti. Paras ratkaisu on huoltotaitoinen oma kuljettaja.

 

Auto pitää säännöllisesti käyttää saastepäästöjen valvonnassa (pollution control), mikä onnistuu useimmilla huoltoasemilla.

 

Polttoaine on yleensä matalaoktaanista ja rikkipitoisuus on noin 200-kertainen Suomeen verrattuna. Polttoaineiden hinnat ovat noin kaksi kolmasosaa Suomen tasosta.

 

Intiasta saa paikallisia liikenne- ja kaskovakuutuksia. Mikäli vakuutus hankitaan intialaisesta vakuutusyhtiöstä ja halutaan saada käyttöön aiemmin kertyneitä bonuksia, on tätä varten otettava mukaan alkuperäinen vakuutusyhtiön todistus (no claim certificate). Tuontiauto on rekisteröitävä Intiassa kuukauden kuluessa maahantuonnista.

 

Suomalainen ajokortti on oltava saapuessa. Kansainvälistä ajokorttia voi käyttää Intiassa. Paikallisten liikennevakuutussääntöjen mukaan myös intialainen ajokortti tulee hankkia.

Hankinnat

Tuonti Intiaan on avautunut viime vuosien aikana ja tuotanto uudenaikaistuu jatkuvasti. Lähes kaikkea elämiseen tarpeellista on saatavilla. Harkinnan mukaan kannattaa tuoda tarpeelliseksi katsomiaan tuotteita.

 

Laadukkaiden suomalaiseen makuun sopivien alusasujen, uimapukujen ja naisten kenkien valikoimat ovat suppeat.

 

Vakituisesti käytettävät lääkkeet kannattaa tuoda mukanaan. Kosmetiikkaa on melko hyvin saatavilla ja tarjonta kasvaa koko ajan.

 

Kodin elektroniikkaa on myös tarjolla edullisesti. Tosin paikallisten tuotteiden laadussa on toivomisen varaa ja  tuontitavaroiden hinnat ovat korkeat. Astioita ja taloustarvikkeita löytyy, mutta täydellisten sarjojen hankkiminen voi olla hankalaa.

 

Kaikki tuontitavarat ovat Intiassa kalliita. Huonekaluja, verhoja ja vaatteita voi kohtuuhinnoin teettää.

Sisustuskankaat ovat edullisia. Aitoja mattoja on saatavissa runsaasti edulliseen hintaan.

Ilmasto

Yleisesti Intian ilmastoa kuvataan trooppisen monsuunityypin ilmastoksi. Intiassa on neljä vuodenaikaa:

 

 • talvi: tammi–helmikuu
 • kuuma kesä: maalis–toukokuu
 • lounaismonsuuni: kesä–syyskuu
 • syksy: etelässä kaakkoismonsuuni, pohjoisessa varsin sateetonta ja miellyttävän lämmintä

Joukkoliikenne

Rautatiejärjestelmä on Aasian suurin ja maailman neljänneksi suurin. Rautateistä vajaa neljännes on sähköistetty. Junalla matkustaminen, etenkin ensimmäisen luokan ilmastoidussa (talvella lämmitetyssä) luokassa on olosuhteisiin nähden vaivatonta. Junalla matkustaminen on varsin hidasta, mutta turvallisempaa kuin autolla. Junaonnettomuuksia ja -ryöstöjä tapahtuu silloin tällöin, jälkimmäisiä kuitenkin lähinnä vain maan epävakaimmissa osavaltioissa. Tavarakuljetuksissa rautatie on jokseenkin luotettava, mutta hidas. Junalippuja on nykyään mahdollista ostaa verkossa.

 

Taksien käyttö on edullista ja suhteellisen helppoa. Liikenteessä on sekä autotakseja että kolmipyöräisiä skootteritakseja. Useimmat taksit ovat tosin suhteellisen vanhoja ja osa huonokuntoisia. Suurimmassa osassa autotakseja ei ole ilmastointia, mikä tekee kuumana vuodenaikana matkustamisen jokseenkin epämukavaksi. Varsinkin naisten tulisi kuitenkin välttää yksin matkustamista pimeän laskeuduttua.

 

Suurimmissa kaupungeissa on metro. Delhin metro on yhä rakennusvaiheessa ja metroverkko laajenee koko ajan.

 

Juomarahat

Juomarahakäytäntö vaihtelee, yleensä juomarahaa annetaan noin 10 prosenttia loppusummasta, mutta joissain ravintoloissa palveluveloitus on merkitty erikseen laskuun.

Kansalliset vapaapäivät

Intiassa on maan monista uskonnoista johtuen useita vapaapäiviä. Lisäksi vietetään merkittävien suurmiesten ja uskonnollisten johtajien syntymän ja kuoleman muistopäiviä sekä valtiollisia juhlapäiviä. Keskushallinto ja osavaltiot eivät välttämättä vietä samoja juhlapäiviä. Vuoden mittaan intialaisia vapaapäiviä on runsaasti.

 

Virallisia kansallisia vapaapäiviä ovat:

 

 • 26.1. kansallispäivä
 • 15.8. itsenäisyyspäivä
 • 2.10. Gandhi Jayanti (Mahatma Gandhin syntymäpäivä)

Kodinhoitoapu

Kotiapulaisten palkkaaminen on Intiassa tavallista. Kotityöt, erityisesti siivoaminen (ilmansaasteet ja pöly edellyttävät päivittäistä puhdistusta), ostosten teko ja elintarvikkeiden hygieeninen käsittely vievät runsaasti aikaa. Kotiapua on runsaasti saatavilla, joskin tarjolla olevan henkilöstön koulutus- ja kokemustaso vaihtelee.

 

Intiassa ei ole lainsäädäntöä kotiapulaisten työehdoista. Kukin perhe säätää työajat, palkat ja vapaapäivät omien tarpeidensa mukaisesti.

Koulut ja opiskelu

Intialaiset lastentarhat ovat pääsääntöisesti varsin edullisia (vuoden maksu noin 500 euroa). Kansainväliset lastentarhat ovat kalliita (esimerkiksi USA 3500 USD/lukuvuosi).

 

Intiassa on useita kokonaan yksityisiä ja osittain valtion tukemia kouluja. Oppiaineet ovat jokseenkin samanlaisia kuin länsimaisissa, hindin kieltä lukuun ottamatta. Opetuskielinä ovat yleensä hindi ja englanti. Ulkomaalaisille ei ole rajoituksia, mutta kouluihin on vaikea päästä, koska ne ovat usein täynnä. Useat vakavaraiset intialaiset varaavat koulupaikan hyvistä yksityiskouluista jo lapsen syntyessä.

 

Intialaisten koulujen kustannukset vaihtelevat koulukohtaisesti, mutta ovat keskimäärin noin Rs 15 000 (noin 250 euroa) lukuvuodessa. Opetus on laadultaan varsin hyvää useissa yksityiskouluissa. Tosin intialainen opetus- ja kasvatuskulttuuri poikkeaa paljon suomalaisesta.

 

Suurimmissa kaupungeissa on kansainvälisiä kouluja, joiden lukukausimaksut ovat kalliita.

Liikennekäyttäytyminen

Intian maantieliikenne on vasemmanpuoleista. Tärkeimmät tieyhteydet (national highways) suurten kaupunkien välillä soveltuvat automatkailuun, vaikka tiet ovat usein kapeita ja huonokuntoisia. Useat moottoritiet ovat maksullisia. Osavaltiosta toiseen matkustavalta peritään usein osavaltion rajalla osavaltiokohtainen vero. Välimatkat kaupunkien välillä ovat pitkiä. Matkustaminen omalla autolla tai vuokra-autolla on varsin raskasta ja vaarallistakin. Liikennesääntöjä ei juuri maanteillä noudateta, etuajo-oikeus määräytyy ajoneuvon koon mukaan. Liikenteen seassa kulkee niin huonokuntoisia ajoneuvoja, eläimiä kuin tienvarsien asukkaitakin. Yöllä ajaminen ei ole suositeltavaa turvallisuussyistä.

 

Junalla matkustaminen on varsin hidasta. Se on kuitenkin ehdottomasti turvallisempaa kuin autolla matkustaminen, joskin junaonnettomuuksia ja -ryöstöjä tapahtuu aina silloin tällöin. Paikallisliikennettä hoitavat bussit, taksit, auto- ja polkupyörärikshat sekä tongat (hevosten vetämät vaunut). Vaikka takseissa on monin paikoin käytössä mittareita, ei niiden toimivuuteen aina voi luottaa. Hyvin usein matkan hinnasta kannattaa sopia etukäteen.

Majoitus

Suurissa kaupungeissa on monentasoista majoituspalvelua hyvin saatavilla. Laatuluokitus ei vastaa eurooppalaista, varsinkaan halvemmissa hotelleissa.

Mitat ja painot

Intiassa on käytössä metrisysteemi.

Pankit

Intiassa toimii lukuisia pankkeja ja nykyään myös useita kansainvälisiä pankkeja. Pankkiautomaatteja ja valuutanvaihtopisteitä löytyy laajalti isoimmista kaupungeista. 

 

Pankkitilin avaus saattaa kestää kauankin ja vaatii rekisteröitymisen ulkomaalaisten rekisteröitymistoimistossa (FRRO). Muut tilinavaukseen vaadittavat dokumentit kannattaa tarkistaa pankeista. Käteinen ja shekit ovat yhä yleisimpiä maksuvälineitä Intiassa.

Parturi-kampaamot

Parturi-kampaamoja ja kauneussalonkeja on runsaasti ja palvelut ovat edullisia. Työntekijöiden englanninkielen osaaminen vaihtelee paljon kauneussalongista riippuen.

Posti

Intian postilaitos on maailman isoin, konttoreita on yli 155 000. Postipalvelut ovat pääasiallisesti toimivia, mutta toimitusajat saattavat vaihdella runsaasti. Arvokkaan lähetyksen kohdalla tai Intialaiseen osoitteeseen tärkeää postia vastaanotettaessa kannattaa käyttää kuriiripalveluita.

Puhelimet

Matkapuhelimien osalta Intiassa on käytössä sekä CDMA- että GSM-verkko, joskin GSM-teknologia on selvästi laajemmassa käytössä kuin CDMA. Maaseutualueilla on vielä runsaasti matkapuhelinten katvealueita. Puhelinliikenne on ajoittain epävarmaa myös riittämättömästä verkkokapasiteetista johtuen.

 

Operaattoreita on runsaasti, näistä merkittävimpiä ovat Airtel, Vodaphone ja BSNL. Intiassa pidempään oleskelevalle prepaid-liittymän hankkiminen on käytännöllisintä. Sitä varten ulkomaalaisten pitää toimittaa passikuva ja kopio henkilöllisyystodistuksesta (passi) ja viisumista liittymää hankittaessa. Puhelinkioskit ovat myös yleisiä, erityisesti pienemmillä paikkakunnilla. Matkapuhelinnumerot ovat yleensä 9-alkuisia ja 10-numeroisia.

 

Intian maakoodi on 91, osavaltioilla on lisäksi omat aluekoodit.

Pukeutuminen

Intialaiset pukeutuvat yleensä perinteisiin intialaisiin vaatteisiin, naisilla on usein joko sari tai salwar kameez, myös miehet pitävät perinteisiä vaatteita, kuten kurtaa. Ulkomaalaisten on hyvä pukeutua konservatiivisesti. Naisten tulisi pukeutua peittäviin vaatteisiin: shortsit, lyhyet hameet ja niukat topit voivat herättää ei-toivottua huomiota ja johtaa ongelmatilanteisiin.

 

Uskonnollisiin paikkoihin mentäessä jalkineet on jätettävä ulkopuolelle säilytykseen. Uskontokunnasta riippuen myös pää on peitettävä päähineellä tai huivilla. Jainalaistemppeleihin ei saa viedä mukanaan mitään eläinkunnan tuotteita (esimerkiksi nahka-asusteita). Uskonto on keskeisellä sijalla intialaisten elämässä. Ulkomaalaisen onkin tärkeä ymmärtää tämä ja suhtautua uskonnollisiin asioihin hienovaraisesti ja kunnioituksella.

Ravinto

Elintarvikeliikkeitä länsimaisessa merkityksessä on vain suurimmissa kaupungeissa. Liha, kala, hedelmät ja vihannekset ostetaan yleensä toreilta. Maitotuotteista on saatavilla voita, jogurttia, maitoa ja joitakin juustotyyppejä, mutta valikoimat ovat niukat. Hedelmät ja vihannekset on käsiteltävä kemiallisesti ennen käyttöä. Toreilta saa kanaa ja lammasta ja joskus porsaanlihaa. Naudanlihan myynti ei ole sallittua. Intialainen perusruoka muodostuu riisistä, linsseistä ja vihanneksista.

Sähkövirta

Intiassa sähkövirran jännite on 230V-240V. Pistokkeissa on kolme pyöreäpäistä piikkiä. Intiasta saa välikappaleita, joiden avulla suomalaistyyppiset pistokkeet saa sopimaan paikalliseen pistorasiaan. Sähkökatkoja on usein. Epätasainen sähkövirta saattaa vahingoittaa sähkölaitteita.

Terveydenhuolto

Hyönteisten levittämiä tauteja ovat malaria ja denguekuume, molemmat vakavia kuumetauteja. Japanin aivokuume on kaupungeissa harvinainen, mutta sitä esiintyy maaseudulla.

 

Veden ja elintarvikkeiden välityksellä tarttuvia tauteja ovat A-hepatiitti (viruksen aiheuttama maksatulehdus) ja erilaiset vatsataudit. Tavallisimmin äkillisen ripulin ("Delhi belly") aiheuttaa kolibakteeri tai virus. Alkueläinten (ameeba ja giardia) aiheuttamat vatsavaivat ovat tavallisia.

 

Muita mainittavia sairauksia ovat B-hepatiitti (veren ja sukupuolisen kanssakäymisen kautta tarttuva maksatulehdus) ja hiv/aids, joiden kummankin kohdalla tartunnan saaneiden määrä on kasvanut Intiassa viime vuosina voimakkaasti. Myös aivokalvontulehdukset ovat yleisiä. Eläinten puremiin on syytä suhtautua vakavasti, koska vesikauhua esiintyy runsaasti. Tuberkuloosi on myös Intiassa kasvava ongelma. Tauti leviää pisaratartuntana lähikontaktissa.

 

Hygienia on ehdottomasti tärkein sairauksia ennaltaehkäisevä varotoimenpide. Tämä koskee niin vettä, ravintoa kuin esimerkiksi käsien pesua ja kodin puhtauttakin. Juomavetenä kannattaa käyttää vain pullovettä. Myös hampaat kannattaa pestä pullovedellä.

 

Vihannekset ja hedelmät on käsiteltävä puhdistusliuoksessa (esimerkiksi kaliumpermangaatti) ennen käyttöä. Tuoreiden vihannesten syöntiä kannattaa välttää, jos niiden hygieenisestä käsittelystä ei ole varmuutta.

 

Hyttysten levittämien sairauksien eli malarian ja denguekuumeen ennaltaehkäisyssä suojautuminen hyttysten pistoilta on ensisijaista. Asuntojen ikkunat ja ovet tulisi pitää suljettuina; ulkona oleskeltaessa peittävät vaatteet ja hyttyskarkotteet ovat suositeltavia.

 

Intiassa on useita hyvätasoisia, luotettavia yksityisiä lääkärikeskuksia (sekä yleis- että erikoislääkäreitä) ja sairaaloita. Joidenkin hyvienkin paikallisten sairaaloiden diagnostiset valmiudet ja hoidon taso sekä hygienia saattavat kuitenkin poiketa länsimaisesta tasosta.

Valuutta

Paikallinen rahayksikkö on rupia. Euroja ja USA:n dollareita voi helposti vaihtaa rupioiksi useissa valuutanvaihtopisteissä Intiassa.

TulostaLähetä

Tämän sivun sisällöstä vastaa Suomen suurlähetystö New Delhi

Päivitetty 21.2.2019

© Suomen suurlähetystö, New Delhi | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot